Contacting Waikouaiti Auto & Engineering

Waikouaiti Branch
WAE
128 Main Road
Waikouiti  9510
New Zealand

Ph: 03 465 7797
Mobile: 0274 555 797

e-Mail: Wae@xtra.co.nz

Dunedin Branch
WAE
63 Sturdee Street,
Dunedin
New Zealand

Ph: 03 477 6797
Mobile: 0274 776 799
e-Mail: Dunedin@wae.co.nz